ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - Διεπιστημονική Υποστήριξη της Παιδικής Ανάπτυξης

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΥ 24, Τ.Κ 17341

Τηλ.210-9337910

ifel_gr@yahoo.com